Generalforsamling dagsorden

woop woop hejhje

 

 

Grejsdalens Grundejerforening og Antenne Laug afholder ordinær generalforsamling i Grejsdalens Fritidscenter tirsdag den 14. februar 2022, klokken 19.00

Dagsorden;

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisorer og revisor suppleant.

8. Eventuelt.

  Bestyrelsen 

1. forslag;