Generalforsamling dagsorden

woop woop hejhje

 

 

Grejsdalens Grundejerforening og Antenne Laug afholder ordinær generalforsamling i Grejsdalens Fritidscenter onsdag den 6. februar 2019, klokken 19.00

Dagsorden;

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisorer og revisor suppleant.

8. Eventuelt.

  Bestyrelsen 

Forslag indsendes til Tommy Kristensen, Bolundsvej 1a, eller mail@grejsdalen.dk  senest den 27-01-2019

 

Bestyrelsen