STOFA solgt til Danmarks 3. største energiselskab SE (SYDENERGI).

28-06-2015 13:36:26

I dag bliver endnu en markant dag i Stofas mere end 50-årige historie, da der efter godt 2 års ejerskab af Ratos er blevet indgået aftale om et salg af hele virksomheden til Danmarks 3. største energiselskab SE (SYDENERGI).

 

Siden Ratos' overtagelse af virksomheden i sommeren 2010 har det været en del af planen, at Stofa skulle udvikles yderligere for på et tidspunkt igen at kunne sælges og igennem dette salg gerne kunne være med til at tage del i de strukturelle ændringer, som hele TV og bredbåndsmarkedet står overfor de kommende år. Netop i disse uger vælter nyhederne om nye tjenester på markedet for tv ind over os. Netflix' entre har udløst masser af reaktioner og planer, og alt fra operatører til tv-stationer giver deres bud på, hvordan dette marked i fremtiden kommer til at udvikle sig og hvor hurtigt. Vi er havnet i en brydningstid, men vi vil med nye ejere være klar til at stå imod og agere langsigtet.

 

Alt dette har vi forsøgt at beskrive i et historisk perspektiv i vores lille historie, der gennemgår Stofas historiske udvikling, og hvordan dette nye skridt er i helt naturlig forlængelse heraf. Vi håber, du vil læse med det med interesse, og vi glæder os til den kommende tid i mere direkte dialog at kunne fortælle om de muligheder, vi i fremtiden ser for at styrke vores samarbejde yderligere, så SE, Stofa og foreningerne i fællesskab fortsat er en endnu stærkere udfordrer til de gamle monopoler.

 

Klaus Høeg-Hagensen

 

Det gode match

Stofa er efter 2 intensive og effektive år hos den svenske kapitalfond, Ratos, blevet solgt til SE (Syd Energi). SE vil drive Stofa videre som et datterselskab, der fortsat vil stå for tv, bredbånd og telefoni sammen med antenneforeningerne. Der er tale om et godt og logisk match, hvor vinderne bliver forbrugerne, der får et stærkere alternativ til de tidligere monopoler. Stofa er begejstret for at få en ejer, som gør Stofa i stand til fortsat at udvikle de bedste produkter og udfordre de store i et marked foran store omvæltninger.  Stofa og SE har en stærk, fælles tradition for medbestemmelse hos medlemmer og andelshavere - det bliver det bedste af to verdener.

Historien bag Stofa:

 

Det hele begyndte med et ønske om at åbne verden for danskerne. Da Anton Pedersen for over 50 år siden tilbød en tysk tekniker et lift til banegården og nærmest snublede over et antenneanlæg i en boligblok i Hamborg, ændrede tv-seningen i Danmark sig for altid.

Anton Pedersen var foregangsmanden, da de store gittermaster rejste sig overalt i Danmark i 70'erne.  Masterne sendte nye tv-indtryk direkte ind i folks stuer. DR-Monopolet i Danmark var brudt, og antenneforeningerne opstod.

Der var modstand og modstandere, og Stofa fik tæv i andegården, hvor der blev kigget skævt til ham den nye, som udfordrede vanetænkningen, lovgiverne og monopolerne.

Stofa rystede gennem årene tævene i andegården af sig. Og trods skiftende ejere har Stofa hele tiden kunnet bevare respekten for medlemsforeningerne og modet til at holde fast i de grundlæggende tanker.

 

Freden var forbi

Flere og flere tv-kanaler kom til, og danskernes sult på at have hele verden samlet i deres tv var nærmest umættelig. Samtidig opstod mulighederne for at levere internetforbindelser via antennekablerne. Det skete i konkurrence med de store teleselskaber, og Stofa var nu den lille i en branche under rasende forvandling. Den fredelige sameksistens blev erstattet med benhård konkurrence om hver eneste antenneforening og snart hvert eneste hus og hver eneste kunde. Modstanderne var i god form. De brugte deres størrelse og økonomiske muskler, og de angreb fra alle sider. Det udviklede sig til Davids kamp mod Goliat.

 

Et nyt Stofa

Nye ejere og nye ledere kom til og motiverede og udviklede Stofa til endnu en kraftanstrengelse. Nyt fokus og nye ideer gjorde, at der blev nået flotte resultater, som medarbejderne kunne være stolte af.  Stofa voksede og udviklede sig. "Vi vil udfordre de store ved at forstå de små", lyder det i Stofas vision. Kunderne blev sat i centrum i det nye Stofa, hvor det handlede om at være lidt smartere og lidt hurtigere end de store - og hele tiden bevare respekten for foreningerne.

 

Stofa blev på kort tid styrket og klar til at være en bærende del i en af de største strukturelle omvæltninger i branchen i mange år - energiselskabernes udrulning af lyslederkabler i et højhastigheds fibernet. Her viste Stofa sig som den rette partner for et selskab med en lang tradition for brugerdemokrati og nærhed til forbrugerne. Et selskab med respekt for historien - men også med visioner og mod til at se ud i fremtiden.

 

En tidligere konkurrent forvandlede sig til en logisk partner. Den sidste brik blev lagt i det puslespil, som viser billedet af fremtiden for Stofa. En fremtid med muligheder for vækst og ny styrke for Stofa og for antenneforeningerne. De store konkurrenter fra både ind- og udland opruster markant i disse år, så der måtte ikke tøves, selv om det store skridt mod fremtiden kunne virke som et stort skridt ind i det ukendte.

 

I Stofa ønsker vi at trække næsten 50 års brugerdemokrati med ind i det moderne Stofa - og hos SE har de i det seneste årti investeret op mod 10 milliarder kroner i at opdatere den 150 år gamle andelstanke og gøre deres forsyningsselskab til et moderne andelsselskab med nye forretningsområder.

Vi har brug for hinanden - det bliver det bedste af to verdener. 

Fremtiden

SE's investering i Stofa giver mening. SE har brug for Stofas kunder og viden om tv- og bredbåndsmarkedet - Vi kan kombinere teknologierne til fordel for kunderne.  Vi har brug for SE's visioner og langsigtede investeringshorisont.

"Ved hjælp af innovation og ægte kundefokus, vil vi være den mest attraktive udbyder, der gør komplicerede digitale løsninger let tilgængelige for forbrugerne og foreningerne, så vi løbende øger værdien for både dem og os". Sådan lyder Stofas mission. Også den får ny mening.

 

Kombinationen af Stofas fibernetværk og forbindelserne til 375.000 husstande via Coax antennekabler, det store højhastigheds fibernet, som SE har etableret, og den investeringsvillighed, der nu er til stede, vil give forbrugere og foreninger store fordele via det, der kan blive grundlaget for hele Danmarks vej mod det sammenhængende højhastighedssamfund, som vi alle ønsker.

 

Derfor giver det mening for forbrugerne og foreningerne.

 

STOFA